Oorzaken en gevolg

Klimaatverandering als gevolg van menselijke activiteiten. Wetenschappers waarschuwen er al langer voor. De oorzaken, zoals uitstoot van co2, maar ook de gevolgen, zijn intussen wel grotendeels gekend. Zelfs al is er nog onzekerheid over de toekomst. Zeespiegelstijging is een feit en wordt door onder andere de volgende elementen gevoed.
– het smelten van ijs in de Arctische gebieden. 
– Het verdwijnen van gletsjers. 
– het uitzetten van zeewater door de hogere temperaturen op aarde.
Het gaat in die mate zelfs steeds sneller, dat je al lang geen specialist meer hoeft te zijn om gevolgen waar te nemen. 
– Gewoon een reisje naar de Alpen, brengt je in gebieden, waar gletsjers te klein of onbestaande geworden zijn. 
– Weersfenomenen als extreme zomers, steeds meer hittegolven en rampzalige bosbranden zijn slechts getuigen van de klimaatsveranderingen. Kustgebieden kampen steeds frequenter met het extreem hogere water. 

Moeten we dan echt bang worden?

Afhankelijk van waar je woont, misschien wel. Met het afsmelten van de Groenlandse ijskap is alvast een kantelpunt gepasseerd. 
– Waterstanden bij stormvloed nemen ernstig toe. Dit leidt tot meer erosie van kustgebieden en het onderlopen van lager gelegen land. Degelijke waterweringswerken dringen zich op.
– Lager gelegen eilanden kunnen onbewoonbaar worden. Dit zal vluchtelingenstromen veroorzaken.
– permafrost ontdooit waardoor woningen onbewoonbaar dreigen te worden.

Dat Waterproblemen echt wel ernstig te nemen zijn hebben we halverwege vorige eeuw al eens ervaren, toen grote delen van Nederland en België onderliepen. Hoewel dit eerder veroorzaakt werd door springtij en storm in combinatie met het ontbreken van dijken, heeft het wel een indicatie van; wat water kan veroorzaken. Deltawerken en dijkbouw hebben ons sinds beschermt tegen herhaling van dergelijke rampen.

Maar wat als de zeespiegel blijft stijgen? 

Voldoen deze werken dan nog? De schelde loopt tot diep in het Vlaamse binnenland en is onderhevig aan de getijdenwerking. Schade als gevolg van een hoge zeespiegelstijging kan meer gebieden, dan alleen maar de kustgebieden, extra belasten. Het verstevigingen en verhogen van de rivierdijken kan mogelijk wel bescherming bieden. Echter willen we het probleem te gronde aanpakken, dan zal men wereldwijd voor een beter beheer van het milieu moeten zorgen. Denk bijvoorbeeld aan: 
– goed afvalbeheer
– Het degelijk filteren en verwerken van uitlaatgassen in industrie
– Massaal overschakelen naar milieuvriendelijk transport
– Het co2 – neutraal opwekken van energie
– De herstelling fauna en flora. Het uitbreiden van natuur
Wanneer deze uitdagingen wereldwijd gedragen worden is er nog steeds hoop.

Categorieën: Duurzaamheid